Previous Next

Sapa Bus

5 (100%) 3 vote[s]

Bus Itinerary

Route Departure Time Arrival Time Bus Type Number of Seat
Hanoi – Sapa 07:00 12:45 Soft Seating 40
Sapa – Hanoi 16:00 21:30 Soft Seating 40
Hanoi – Sapa 22:00 03:30 Loungers Seat 40
Sapa – Hanoi 13:30 19:00 Loungers Seat 40
Sapa – Hanoi 22:00 03:30 Loungers Seat 40

 

Price: 12 USD/1 way

5 (100%) 3 vote[s]

About admin

Madame Linh có 5 năm học đại học du lịch , hơn 4 năm làm hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp và có hơn 2 năm làm việc tại phòng Touris. Madame Linh đặc biệt yêu thích du lịch, thích tìm hiểu về nền văn hóa, phong cảnh các vùng nên các bài viết của Madame Linhcung cấp rất nhiều thông tin hữu ích đánh giá về kinh nghiệm du lịch trên toàn quốc