Previous Next

Mai Chau – Pu Luong Nature Reserve 3Days/2Nights

Rate this tour

General Information

The most popular tour for those who love Mai Chau but want to explore more rural parts of Mai Chau and surrounding areas.

About admin

Madame Linh có 5 năm học đại học du lịch , hơn 4 năm làm hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp và có hơn 2 năm làm việc tại phòng Touris. Madame Linh đặc biệt yêu thích du lịch, thích tìm hiểu về nền văn hóa, phong cảnh các vùng nên các bài viết của Madame Linhcung cấp rất nhiều thông tin hữu ích đánh giá về kinh nghiệm du lịch trên toàn quốc

Select Day

Updating...

Inclusion:

-Transportation

-English speaking tourguide

-Meals in itinerary

-Ticket

-Accomodation

 

Exclusion:

-Personal expenses

-Travel insurrance, tip,….

Mai Chau – Pu Luong Nature Reserve 3Days/2Nights