Previous Next

Mai Chau – Pu Luong – Cuc Phuong National Park 4Days/3Nights

Rate this tour

General Information

This is the perfect choice for those looking to do a more adventurous trip. A wonderful opportunity for you to mix both local experience and beautiful sceneries in Northern Vietnam. 

About admin

Madame Linh có 5 năm học đại học du lịch , hơn 4 năm làm hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp và có hơn 2 năm làm việc tại phòng Touris. Madame Linh đặc biệt yêu thích du lịch, thích tìm hiểu về nền văn hóa, phong cảnh các vùng nên các bài viết của Madame Linhcung cấp rất nhiều thông tin hữu ích đánh giá về kinh nghiệm du lịch trên toàn quốc

Select Day

Updating...

Inclusion:

-Transportation

-English speaking tourguide

-Meals in itinerary

-Ticket

-Accomodation

 

Exclusion:

-Personal expenses

-Travel insurrance, tip,….

Mai Chau – Pu Luong – Cuc Phuong National Park 4Days/3Nights