Previous Next

Airport Transportation

4.6 (91%) 80 vote[s]

We provide you airport transportation service with many sizes of car/bus:

Car Pick up Drop off Pick up + Drop off
4 seats 15 11 25
7 seats  17 12 28
16 seats 26 17 42
29 seats 60 60 119
35 seats 69 69 135

Note: All price is US Dollar. Price can be changed in some special cases

4.6 (91%) 80 vote[s]

About admin

Madame Linh có 5 năm học đại học du lịch , hơn 4 năm làm hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp và có hơn 2 năm làm việc tại phòng Touris. Madame Linh đặc biệt yêu thích du lịch, thích tìm hiểu về nền văn hóa, phong cảnh các vùng nên các bài viết của Madame Linhcung cấp rất nhiều thông tin hữu ích đánh giá về kinh nghiệm du lịch trên toàn quốc